دانلود کدفا فارسی نویس اتوکد ورژن 2021

کدفا فارسی نویس اتوکد ورژن 2021 (بیلد 2020.04.30)، روی ورژن های زیر قابل نصب است:

اتوکد 2007، اتوکد 2008، اتوکد 2009، اتوکد 2010، اتوکد 2011، اتوکد 2012، اتوکد 2013، اتوکد 2014، اتوکد 2015، اتوکد 2016، اتوکد 2017، اتوکد 2018، اتوکد 2019، اتوکد 2020 و اتوکد 2021

نسخه ی متناسب با اتوکدتان (64 یا 32 بیتی) را انتخاب کرده، شماره همراهتان را وارد و روی دکمه دانلود کلیک کنید.

نسخه ی 64 بیتی

نسخه ی 32 بیتی